Skjema for krav om dokumentinnsyn ved UiB
Dette skjemaet krever ingen autentisering.
Håndtering av dine personopplysninger
Skjemaet du nå skal fylle ut, lagrer ikke andre personopplysninger om deg enn dem du blir bedt om å fylle ut.
(Navn og e-postadresse er obligatorisk)
Alle skjemadata overføres og lagres sikkert og automatisk, uten mellomlagring, i UiBs sak-/arkivsystem ePhorte.
For ytterligere informasjon om hvordan UiB samler inn og bruker personopplysninger, se vår Personvernerklæring