Søknadsfrist
Fristen for å søke tilrettelegging er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan også søke tilrettelegging dersom funksjonsnedsettelsen, sykdommen eller skaden har oppstått etter fristen.
Dokumentasjon
Du må dokumentere søknaden din. Dette gjør du ved å laste opp dokumentasjonen senere i dette skjemaet. Der finner du også mer informasjon om kravene til dokumentasjon og frist for ettersending.

Du kan også bruke skjemaet til å ettersende dokumentasjon.
Utfyllende informasjon
Hva ønsker du?