Lenkegenerator for saksnummer-rettet skjema
Med dette verktøyet kan du generere skjemalenke for et gitt saksnummer til bruk for mottaker av brev som skal fylle ut skjema/laste opp dokumentasjon til saken.
Lenken kan du kopiere inn i brev til mottaker, slik at mottaker kan bruke den.
1. Velg aktuelt saksnummer-rettet skjema
Her velger du hvilket saksnummer-rettet skjema du ønsker å generere lenke til
2. Bygg opp lenke
 
Språkvalg
Du kan angi språkvalg, i tilfelle mottaker skal ha skjemaet på nynorsk eller engelsk. Standardverdien her er bokmål.
 
Lenke
Du må velge skjema
Tips ved innliming i Word
Merk at Word gjør noe med lenker, slik at testing av lenken i Word ikke vil fungere. I det brevet som sendes ut fra ePhorte på PDF-format, vil lenken fungere.

QR-koden vil se større ut i Word enn i lenkegeneratoren. Du kan skalere ned QR-koden ved å ta tak i et hjørne, men prøv å beholde bredde-/høydeforholdet, slik at den er kvadratisk.
I noen Word-dokumenter har vi sett at QR-koden legger seg over teksten, og bare den nederste delen er synlig som en "strek".Dette skyldes at linjehøyden i malen er satt fast til 13 punkter. Du kan løse dette ved å merke QR-koden i Word, deretter klikke på pilen til høyre for Avsnitt/Paragraph i menybåndet, og sette linjeavstand til "Flere"/"Multiple"