Søknadsfrist
Fristen for å søke tilrettelegging er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan òg søke tilrettelegging dersom funksjonsnedsettinga, sjukdomen eller skaden har kome opp etter fristen.
Dokumentasjon
Du må dokumentere søknaden din. Du gjer dette ved å laste opp dokumentasjonen seinare i dette skjemaet. Der finner du òg meir informasjon om krava til dokumentasjon og frist for ettersending.

Du kan òg bruke skjemaet til å ettersende dokumentasjon.
Utfyllande informasjon
Kva ønsker du?